Skip Navigation Links
Trang chủ  
  Tin tức - Sự kiện 
  Chi tiết tin tức 
Tin tức - Sự kiện

Sản xuất nông sản hữu cơ an toàn, thân thiện với môi trường

Phiên chợ nông sản là phiên chợ đầu tiên được thực hiện tại một khu độ thị lớn tại Hà Nội- Khu đô thị Nam Thăng Long, là phiên chợ của nông dân hữu cơ tận tay đem thực phẩm hữu cơ, thực phẩm an toàn và lành mạnh đến người tiêu dùng để người tiêu dùng có thể tiếp cận, trao đổi,chia sẻ, hiểu rõ cách mà người nông dân làm ra sản phẩm, cũng như những khó khăn vất vả mà nông dân hữu cơ đang phải đương đầu trong một môi trường sinh thái bất ổn như hiện nay.